Köp- och användarvillkor

1. Inledning

Dessa villkor (vidare kallade: ”Villkor”) gäller för användning av e-bokhandeln tillgänglig via webbadressen www.saska.se (vidare kallad: ”Saska”). Genom att bli kund (vidare kallad: ”Kund”) hos Saska och använda dess tjänster accepterar du och godkänner dessa villkor. Därför ber vi dig om att läsa villkoren noggrant.

Saska drivs av företaget SASKA Karol Wegrzyn, skatteregistreringsnummer: PL 9581453876 (vidare kallad: „Tjänstleverantör”). Företagets adressuppgifter finns i slutet av dessa villkor.

2. Om tjänsten

Saska är en e-bokhandel som erbjuder digitala produkter - e-böcker och e-ljudböcker.

3. Avtalsvillkor och upplysningsplikt

De gällande köp-och leveransvillkoren kan man alltid hitta på denna sida. Leverantören har rätt att uppdatera och ändra användarvillkoren och innehållet i Saskas tjänst utan att i förväg få Kundernas godkännande. Information om större ändringar kommer att lämnas på webbsidan: www.saska.se minst en vecka innan de införs. Genom att fortsätta använda Saskas tjänster efter att ändringen införts godkänner man ändringen.

4. Leverans av digitala produkter

Digitala produkter som e-böcker och e-ljudböcker levereras efter ett fullföljt köp i form av en nedladdningslänk. Efter genomfört köp får man som kund tillgång till att ladda ner den nyinköpta boken som man sedan kan använda t.ex. på en iPhone, Amazon Kindle eller en Android-enhet. Kunden får även ett meddelande om genomförd betalning till den e-postadress han eller hon angivit vid köpet eller knutit till sitt konto. Leveranskostnader är alltid inkluderade i det angivna slutpriset.

5. Betalning

Man kan betala på följande sätt:

  • Med kort. Man kan betala med Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, American Express. När man genomför ett köp på www.saska.se förvaras kortuppgifter på ett säkert och krypterat sätt hos en av våra betaltjänstleverantörer: Paypal eller Skrill.
  • Man kan betala med medel som man samlat på kontot hos betaltjänstleverantörerna Paypal eller Skrill.

 

6. Ångerrätt

Man har ingen ångerrätt på e-böcker och e-ljudböcker då dessa klassas som en tjänst. Efter att ha fullföljt betalningen av en e-bok eller e-ljudböcker och fått möjligheten att ladda ner dem, får man inte längre ångra köpet.

7. Reklamation

Kunder har tre års reklamationsrätt. Om man i förhållande till sin beställning får en felaktig eller defekt vara bör man reklamera inom skälig tid efter att man upptäckt felet. Reklamationer kan skickas till e-postadressen: hej@saska.se. Vi förbehåller oss rätten att avhjälpa ett fel/en defekt genom att leverera en felfri vara istället för att betala tillbaka köpesumman.

8. Upphovsrättsskydd och immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till de böcker man köper som Kund hos Saska tillhör respektive förlag. Böckerna är skyddade med ett vattenmärke (ett så kallat socialt DRM) eller ett tekniskt kopieringsskydd (Adobe DRM). Vattenmärkningen försvårar inte nedladdning eller användning av den bok man köpt, men gör det möjligt att spåra vem som köpt boken ifall den sprids illegalt. Vattenmärket består av information om ordernummer och är inbäddat både synligt och osynligt/ohörbart.

Om boken är skyddad med Adobe DRM, finns det ett begränsat antal enheter man kan ladda ner den till. För att kunna läsa böcker som är skyddade med Adobe DRM, bör man registrera sig hos Adobe och skaffa sig ett eget ADOBE ID.

Genom att köpa en bok hos Saska, köper man rätten att använda produkten för privat och icke-kommersiellt bruk. Det finns ingen möjlighet att vidareförsälja böcker. All kopiering, förutom för ens privata bruk, och andra rättighetsstridiga typer av spridning är förbjudna. Kunden är själv ansvarig för att se till att filerna inte sprids vidare till andra användare. Gärningar mot licensrättigheterna beivras.

All övrig upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller immateriella rättigheter knutna till Saska och dess tjänster innehas av Tjänstleverantören och/eller Tjänstleverantörens samarbetspartners. Att vara Kund hos Saska innebär inte att man förvärvar rätten till dessa rättigheter.

9. Systemkrav

För att kunna använda e-böcker eller e-ljudböcker behöver kunden ha tillgång till utrustning, t.ex. en dator med internetanslutning, vilket kan medföra extra kostnader. Användning av produkterna kan kräva att man uppdaterar programvaran eller utrustningen. Kunden är fullt införstådd med att han eller hon själv är ansvarig för systemkraven för användning av tjänsten som dessutom kan komma att ändras.

10. Användning av tjänsten och därtill hörande frågor

Man kan genomföra ett köp hos Saska utan att registrera sig eller genom att registrera sig och skaffa sig ett användarkonto. Man behöver inte genomföra ett köp för att skapa ett användarkonto. Om Kunden är under 18 år, måste han eller hon ha en förälders eller annan förmyndares samtycke för att registrera sig som Kund hos Saska.

Det är förbjudet att använda Saska på ett sätt som kan utsätta Tjänstleverantören eller någon annan för olägenheter eller skador.

Givetvis är det förbjudet att bryta mot svensk lag. Dessutom bör man följa Saskas villkor.

Tjänstleverantören förbehåller sig rätten att spärra ditt konto om det finns misstankar om att ett brott har begåtts vid användning av Saskas tjänster. I en sådan situation kan en polisanmälan göras.

11. Personuppgifter

Tjänstleverantören lagrar och behandlar vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera Kundernas användning av Saska. Tjänstleverantören behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål. Tjänstleverantören är ansvarig för personuppgifter.

Genom att genomföra ett köp eller registrera sig hos Saska, samtycker Kunden till att Tjänstleverantören behandlar hans eller hennes personuppgifter för ändamål som är knutna till Saskas tjänster eller betalning för dessa.

Dessutom samtycker Kunden till att Tjänstleverantören kan komma att använda hans eller hennes personuppgifter för att skicka information eller reklam om Saska och/eller Saskas produkter och tjänster och/eller information eller reklam från våra samarbetspartners.

Tjänstleverantören kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till andra fysiska personer och/eller bolag.

Om man genomför ett köp och/eller registrerar sig hos Saska, kan man som Kund välja att ta emot våra nyhetsbrev. Man kan alltid ändra detta på sin profilsida eller via länken i nyhetsbrevet och avstå från att få våra nyhetsbrev.

Vill du få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Tjänstleverantören, ska du skicka din begäran till mejladressen: hej@saska.se. Om du vill ändra eller ta bort någon uppgift (tänk på att vissa uppgifter är nödvändiga för din användning av Saskas tjänster) eller om du vill få information/reklam om Saska och/eller dess samarbetspartners, får du gärna kontakta oss. I ditt brev bör du ange vilka personuppgifter eller andra uppgifter du vill ändra och beskriva på vilket sätt de ska ändras.

12. Cookies, IP-adresser, loggstatistik

Saska använder sig av så kallade cookies. En cookie är en liten fil som lagras i Kundens dator och identifierar den hos Saska. Filen innehåller inte Kundens uppgifter. Cookies är tänkta att bidra till en så god användarupplevelse av Saska som möjligt, de kan till exempel komma ihåg ens användarnamn. Kunden kan alltid radera cookies från sin dator.

Varje gång man besöker Saska, registreras ens IP-adress. IP-adressen är adressen på den dator Kunden använder för att besöka Saska. IP-adressen registreras för att säkerställa att Tjänstleverantören ska kunna leta rätt på den använda datorn ifall missbruk eller brott har begåtts i samband med besöket hos Saska.

För att öka användarupplevelsen använder Saska loggstatistik i syfte att exempelvis identifiera de böcker som säljs bäst.

13. Länkar till samarbetspartners webbplatser och andra webbplatser

Inom ramen för Saskas tjänster kan det dyka upp länkar till externa och interna webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Tjänstleverantören och Tjänstleverantören ansvarar därmed inte för innehållet på en länkad webbplats eller webbutsändningar eller andra typer av överföring som äger rum på länkade webbplatser.

14. Friskrivning

Utöver vad som framgår av den övriga delen av dessa villkor, är Tjänstleverantören friskriven från ansvar enligt följande:

Tjänstleverantören ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändringar införda av utomstående personer på Kundens konto. Vidare ansvarar inte Tjänstleverantören för intrång i andras immateriella rättigheter i samband med användning av Saskas tjänster.

Tjänstleverantören ansvarar under inga omständigheter för direkta eller indirekta skador som åsamkats i samband med användning av eller Kundens oförmåga att använda tjänster och/eller material eller information tillhandahållna av Saska.

Detta gäller dock inte om Tjänstleverantören orsakat Kunden skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Friskrivningarna i detta avsnitt i den mån annat inte framgår av tvingande lag.

15. Lagval och behörig domstol

Dessa villkor omfattas av svensk lag. Tvister avseende dessa villkor, användningen av Saska och/eller tjänster som erbjuds via Saska ska avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och uttrycka sin åsikt i fallet ifråga. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, ska den avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

16. Kontaktuppgifter

För att kontakta Saska kan man skicka ett mejl till hej@saska.se eller k.wegrzyn@saska.se

Pappersbrev kan skickas till:

SASKA Karol Wegrzyn

Korzeniowskiego 5 lok.17

02-049 Warszawa